Products

Bóng LED LSED-2, LSED-M3, LSED-H Bóng LED LSED-2, LSED-M3, LSED-H Bóng LED LSED-2, LSED-M3, LSED-H
- Loại: Đèn LED
- Điện áp: Tùy theo mã
- Hình dạng: Tròn
- Màu sắc: Theo mã trên bảng màu
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 50°C (không đóng băng)
- Cấp bảo vệ: IP65
- Xuất xứ: Idec - Japan
 
LSED-2, LSED-M3, LSED-H IDEC Quantity: 0 Cái

 •  
 

Bóng LED LSED-2, LSED-M3, LSED-H

 • Product code: LSED-2, LSED-M3, LSED-H
 • Price: Contact
 • Bóng LED LSED-2, LSED-M3, LSED-H
  - Loại: Đèn LED
  - Điện áp: Tùy theo mã
  - Hình dạng: Tròn
  - Màu sắc: Theo mã trên bảng màu
  - Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 50°C (không đóng băng)
  - Cấp bảo vệ: IP65
  - Xuất xứ: Idec - Japan
   

Bóng LED LSED-2, LSED-M3, LSED-H
Phụ kiện Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ)
  LSED-2 (A, R, Y)N Bóng LED 24V AC/DC  31,900
LSED-2GN Bóng LED 24V AC/DC  47,300
LSED-2 (S, PW)N Bóng LED 24V AC/DC  39,050
LSED-M3 ( A, R, Y )N Bóng LED 220 VAC/DC  31,900
LSED-M3GN Bóng LED 220 VAC/DC  47,300
LSED-M3 (S, PW)N Bóng LED 220 VAC/DC  39,050
LSED-H (A, R, Y)N Bóng LED 110 VAC/DC  31,900
LSED-HGN Bóng LED 110 VAC/DC  47,300
LSED-H (G, S, PW)N Bóng LED 110 VAC/DC  41,800
- Loại: Đèn LED
- Điện áp: Tùy theo mã
- Hình dạng: Tròn
- Màu sắc: Theo mã trên bảng màu
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 50°C (không đóng băng)
- Cấp bảo vệ: IP65
- Xuất xứ: Idec - Japan
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second