Products

Công tắc xoay 3 vị trí (450), IP 65 ngoài mặt tủ YW1S-3E, YW1S-31E, YW1S-32E, YW1S-33E Công tắc xoay 3 vị trí (450), IP 65 ngoài mặt tủ YW1S-3E, YW1S-31E, YW1S-32E, YW1S-33E Công tắc xoay 3 vị trí (450), IP 65 ngoài mặt tủ YW1S-3E, YW1S-31E, YW1S-32E, YW1S-33
- Loại: Công tắc xoay 3 vị trí
- Điện áp: Tùy theo mã
- Tiếp điểm: 2 NC
- Kiểu xoay: Góc 45 độ, tự trả về từ trái, tự trả về từ phải, tự tả về từ 2 phía hoặc tự giữ
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 50°C (không đóng băng)
- Cấp bảo vệ: IP65
- Xuất xứ: Idec - Japan
 
YW1S-3E, YW1S-31E, YW1S-32E, YW1S-33E IDEC Quantity: 0 Cái

 •  
 

Công tắc xoay 3 vị trí (450), IP 65 ngoài mặt tủ YW1S-3E, YW1S-31E, YW1S-32E, YW1S-33E

 • Product code: YW1S-3E, YW1S-31E, YW1S-32E, YW1S-33E
 • Price: Contact
 • Công tắc xoay 3 vị trí (450), IP 65 ngoài mặt tủ YW1S-3E, YW1S-31E, YW1S-32E, YW1S-33
  - Loại: Công tắc xoay 3 vị trí
  - Điện áp: Tùy theo mã
  - Tiếp điểm: 2 NC
  - Kiểu xoay: Góc 45 độ, tự trả về từ trái, tự trả về từ phải, tự tả về từ 2 phía hoặc tự giữ
  - Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 50°C (không đóng băng)
  - Cấp bảo vệ: IP65
  - Xuất xứ: Idec - Japan
   

Công tắc xoay 3 vị trí (450), IP 65 ngoài mặt tủ YW1S-3E, YW1S-31E, YW1S-32E, YW1S-33
Công tắc xoay Φ22 Mã hàng Mô tả  Đơn giá (VNĐ) 
    YW1S-3E02 2NC, tự giữ  54,450
YW1S-3E20 2NO, tự giữ  54,450
YW1S-3E11 1NO-1NC, tự giữ  54,450
  YW1S-31E02 2NC, tự trả về từ bên phải  64,900
YW1S-31E20 2NO, tự trả về từ bên phải  64,900
YW1S-31E11 1NO-1NC, tự trả về từ bên phải  64,900
  YW1S-32E02 2NC, tự trả về từ bên trái  64,900
YW1S-32E20 2NO, tự trả về từ bên trái  64,900
YW1S-32E11 1NO-1NC, tự trả về từ bên trái  64,900
  YW1S-33E02 2NC, tự trả về từ hai bên  64,900
YW1S-33E20 2NO, tự trả về từ hai bên  64,900
YW1S-33E11 1NO-1NC, tự trả về từ hai bên  64,900
- Loại: Công tắc xoay 3 vị trí
- Điện áp: Tùy theo mã
- Tiếp điểm: 2 NC
- Kiểu xoay: Góc 45 độ, tự trả về từ trái, tự trả về từ phải, tự tả về từ 2 phía hoặc tự giữ
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 50°C (không đóng băng)
- Cấp bảo vệ: IP65
- Xuất xứ: Idec - Japan
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second