Products

Công tắc xoay 3 vị trí có khóa (450), IP 65 ngoài mặt tủ YW1K-3AE, YW1K-31BE, YW1K-32CE, YW1K-33DE Công tắc xoay 3 vị trí có khóa (450), IP 65 ngoài mặt tủ YW1K-3AE, YW1K-31BE, YW1K-32CE, YW1K-33DE Công tắc xoay 3 vị trí có khóa (450), IP 65 ngoài mặt tủ YW1K-3AE, YW1K-31BE, YW1K-32CE, YW1K-33DE
- Loại: Công tắc xoay 3 vị trí
- Điện áp: Tùy theo mã
- Tiếp điểm: 2 NC
- Kiểu xoay: Góc 45 độ, tự trả về từ trái, tự trả về từ phải, tự tả về từ 2 phía hoặc tự giữ
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 50°C (không đóng băng)
- Cấp bảo vệ: IP65
- Xuất xứ: Idec - Japan
 
YW1K-3AE, YW1K-31BE, YW1K-32CE, YW1K-33DE IDEC Quantity: 0 Cái

 •  
 

Công tắc xoay 3 vị trí có khóa (450), IP 65 ngoài mặt tủ YW1K-3AE, YW1K-31BE, YW1K-32CE, YW1K-33DE

 • Product code: YW1K-3AE, YW1K-31BE, YW1K-32CE, YW1K-33DE
 • Price: Contact
 • Công tắc xoay 3 vị trí có khóa (450), IP 65 ngoài mặt tủ YW1K-3AE, YW1K-31BE, YW1K-32CE, YW1K-33DE
  - Loại: Công tắc xoay 3 vị trí
  - Điện áp: Tùy theo mã
  - Tiếp điểm: 2 NC
  - Kiểu xoay: Góc 45 độ, tự trả về từ trái, tự trả về từ phải, tự tả về từ 2 phía hoặc tự giữ
  - Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 50°C (không đóng băng)
  - Cấp bảo vệ: IP65
  - Xuất xứ: Idec - Japan
   

Công tắc xoay 3 vị trí có khóa (450), IP 65 ngoài mặt tủ YW1K-3AE, YW1K-31BE, YW1K-32CE, YW1K-33DE
Công tắc xoay Φ22 Mã hàng Mô tả  Đơn giá (VNĐ) 
    YW1K-3AE02 2NC, tự giữ  134,200
YW1K-3AE20 2NO, tự giữ  134,200
YW1K-3AE11 1NO-1NC, tự giữ  134,200
  YW1K-31BE02 2NC, tự trả về từ bên phải  134,200
YW1K-31BE20 2NO, tự trả về từ bên phải  134,200
YW1K-31BE11 1NO-1NC, tự trả về từ bên phải  134,200
  YW1K-32CE02 2NC, tự trả về từ bên trái  134,200
YW1K-32CE20 2NO, tự trả về từ bên trái  134,200
YW1K-32CE11 1NO-1NC, tự trả về từ bên trái  134,200
  YW1K-33DE02 2NC, tự trả về từ hai bên  134,200
YW1K-33DE20 2NO, tự trả về từ hai bên  134,200
YW1K-33DE11 1NO-1NC, tự trả về từ hai bên  134,200

- Loại: Công tắc xoay 3 vị trí
- Điện áp: Tùy theo mã
- Tiếp điểm: 2 NC
- Kiểu xoay: Góc 45 độ, tự trả về từ trái, tự trả về từ phải, tự tả về từ 2 phía hoặc tự giữ
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 50°C (không đóng băng)
- Cấp bảo vệ: IP65
- Xuất xứ: Idec - Japan
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second