Products

ON Delay Timer ON Delay Timer Timer on delay
Dải thời gian: 0.3s – 3s, 3s – 30s, 0.3m – 3m, 3m – 30m, 0.3h – 3h, 3h – 30h
Điện áp: 220V AC
Tiếp điểm: Delay SPDT + Intantenous SPDT
Tính năng: On delay
SKU: GE1A-B30HA220
Hãng sản xuất: IDEC
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành : 12 tháng chính hãng
Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT
GE1A-B30HA220, GE1A-B30HAD24 IDEC Quantity: 1 Cái

 •  
 

ON Delay Timer

 • Product code: GE1A-B30HA220, GE1A-B30HAD24
 • Price: Contact
 • Timer on delay
  Dải thời gian: 0.3s – 3s, 3s – 30s, 0.3m – 3m, 3m – 30m, 0.3h – 3h, 3h – 30h
  Điện áp: 220V AC
  Tiếp điểm: Delay SPDT + Intantenous SPDT
  Tính năng: On delay
  SKU: GE1A-B30HA220
  Hãng sản xuất: IDEC
  Chất lượng: Mới 100%
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng
  Chứng từ : CO/CQ, hóa đơn VAT

Timer Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ)
Dãi thời gian Điện áp Tiếp điểm Tính năng
Timer on delay
 
GE1A-B30HA220 0.3s - 3s, 3s - 30s,
0.3m - 3m,
3m - 30m
0.3h - 3h, 3h - 30h
220V AC Delay SPDT + instantaneous SPDT On delay  272,250
GE1A-B30HAD24 0.3s - 3s, 3s - 30s,
0.3m - 3m,
3m - 30m
0.3h - 3h, 3h - 30h
24VDC/AC  272,250
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second