Products

Tiếp điểm HW-U01, HW-U10 Tiếp điểm HW-U01, HW-U10 Tiếp điểm HW-U01, HW-U10
- Loại sản phẩm: Tiếp điểm phụ
- Tương thích với: Dòng sản phẩm TW
- Số tiếp điểm: Tùy theo mã sản phẩm
- NO/NC: Tùy theo mã sản phẩm
- Màu sắc: Tùy theo sản phẩm
- Tiêu chuẩn: UL, CE
- Hãng sản xuất: IDEC - Japan
 
HW-U01, HW-U10 IDEC Quantity: 0 Cái

 •  
 

Tiếp điểm HW-U01, HW-U10

 • Product code: HW-U01, HW-U10
 • Price: Contact
 • Tiếp điểm HW-U01, HW-U10
  - Loại sản phẩm: Tiếp điểm phụ
  - Tương thích với: Dòng sản phẩm TW
  - Số tiếp điểm: Tùy theo mã sản phẩm
  - NO/NC: Tùy theo mã sản phẩm
  - Màu sắc: Tùy theo sản phẩm
  - Tiêu chuẩn: UL, CE
  - Hãng sản xuất: IDEC - Japan
   

Tiếp điểm HW-U01, HW-U10
Phụ kiện Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ)
  HW-U01 Tiếp điểm 1NC, dùng cho dòng TW  92,400
HW-U10 Tiếp điểm 1NO, dùng cho dòng TW  92,400
- Loại sản phẩm: Tiếp điểm phụ
- Tương thích với: Dòng sản phẩm TW
- Số tiếp điểm: Tùy theo mã sản phẩm
- NO/NC: Tùy theo mã sản phẩm
- Màu sắc: Tùy theo sản phẩm
- Tiêu chuẩn: UL, CE
- Hãng sản xuất: IDEC - Japan
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second