Products

Tiếp điểm YW-E, YW-EW Tiếp điểm YW-E, YW-EW Tiếp điểm YW-E, YW-EW
- Loại sản phẩm: Tiếp điểm phụ
- Tương thích với: Dòng sản phẩm YW Ø22
- Số tiếp điểm: Tùy theo mã sản phẩm
- NO/NC: Tùy theo mã sản phẩm
- Màu sắc: Tùy theo sản phẩm
- Tiêu chuẩn: UL, CE
- Hãng sản xuất: IDEC - Japan
 
YW-E, YW-EW IDEC Quantity: 0 Cái

 •  
 

Tiếp điểm YW-E, YW-EW

 • Product code: YW-E, YW-EW
 • Price: Contact
 • Tiếp điểm YW-E, YW-EW
  - Loại sản phẩm: Tiếp điểm phụ
  - Tương thích với: Dòng sản phẩm YW Ø22
  - Số tiếp điểm: Tùy theo mã sản phẩm
  - NO/NC: Tùy theo mã sản phẩm
  - Màu sắc: Tùy theo sản phẩm
  - Tiêu chuẩn: UL, CE
  - Hãng sản xuất: IDEC - Japan
   

Tiếp điểm YW-E, YW-EW
Phụ kiện Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ)
  YW-E01 Tiếp điểm 1NC, dùng cho dòng YW  18,700
YW-E10 Tiếp điểm 1NO, dùng cho dòng YW  18,700
YW-EW02 Tiếp điểm 2NC, dùng cho dòng YW  47,300
YW-EW20 Tiếp điểm 2NO, dùng cho dòng YW  47,300
YW-EW11 Tiếp điểm 1NC-1NO, dùng cho dòng YW  47,300
- Loại sản phẩm: Tiếp điểm phụ
- Tương thích với: Dòng sản phẩm YW Ø22
- Số tiếp điểm: Tùy theo mã sản phẩm
- NO/NC: Tùy theo mã sản phẩm
- Màu sắc: Tùy theo sản phẩm
- Tiêu chuẩn: UL, CE
- Hãng sản xuất: IDEC - Japan
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second