Products

Tấm tiết kiệm năng lượng Continewm Tấm tiết kiệm năng lượng Continewm

Tấm Continewm là một sản phẩm giúp tăng hiệu suất trao đổi nhiệt của dàn nóng, dàn lạnh của điều hòa không khí, qua đó cắt giảm điện năng tiêu thụ cho điều hòa.  Sản phẩm đã được thử nghiệm và chứng minh sự hiệu quả tại nhiều nước trên thế  giới.

Với việc có hiệu quả ngay sau khi lắp đặt, không cần chi phí bảo dưỡng định kì, tuổi thọ cao lên đến 15 năm, tấm Continewm là sản phẩm tối ưu giúp quý khách hàng cắt giảm chi phí điện năng và góp phần bảo vệ môi trường của  trái đất.

FJ000046 Continewm Quantity: 0 Cái

  •  
 

Tấm tiết kiệm năng lượng Continewm

  • Product code: FJ000046
  • Price: Contact
  • Tấm Continewm là một sản phẩm giúp tăng hiệu suất trao đổi nhiệt của dàn nóng, dàn lạnh của điều hòa không khí, qua đó cắt giảm điện năng tiêu thụ cho điều hòa.  Sản phẩm đã được thử nghiệm và chứng minh sự hiệu quả tại nhiều nước trên thế  giới.

    Với việc có hiệu quả ngay sau khi lắp đặt, không cần chi phí bảo dưỡng định kì, tuổi thọ cao lên đến 15 năm, tấm Continewm là sản phẩm tối ưu giúp quý khách hàng cắt giảm chi phí điện năng và góp phần bảo vệ môi trường của  trái đất.


Tấm Continewm là một sản phẩm giúp tăng hiệu suất trao đổi nhiệt của dàn nóng, dàn lạnh của điều hòa không khí, qua đó cắt giảm điện năng tiêu thụ cho điều hòa.  Sản phẩm đã được thử nghiệm và chứng minh sự hiệu quả tại nhiều nước trên thế  giới.

Với việc có hiệu quả ngay sau khi lắp đặt, không cần chi phí bảo dưỡng định kì, tuổi thọ cao lên đến 15 năm, tấm Continewm là sản phẩm tối ưu giúp quý khách hàng cắt giảm chi phí điện năng và góp phần bảo vệ môi trường của  trái đất.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second