Products

ACB Fuji Electric ACB Fuji Electric ACB Fuji Electric là máy cắt không khí, ngoài nhiệm vụ đóng cắt dòng điện phụ tải, có chức năng cắt dòng điện trong mạch khi có sự cố như ngắn mạch để bảo vệ các phần tử hệ thống điện. FJ000125 FUJI ELECTRIC Quantity: 1 Cái

  •  
 

ACB Fuji Electric

  • Product code: FJ000125
  • Price: Contact
  • ACB Fuji Electric là máy cắt không khí, ngoài nhiệm vụ đóng cắt dòng điện phụ tải, có chức năng cắt dòng điện trong mạch khi có sự cố như ngắn mạch để bảo vệ các phần tử hệ thống điện.

ACB Dòng định mức (A) Dòng ngắn mạch (kA) Mã hàng  Đơn giá (VNĐ) 
ACB 3P, loại cố định
  630A 65kA BT3-1600P/30630E         55,327,250
800A BT3-1600P/30800E         55,341,550
1000A BT3-1600P/31000E         56,933,800
1250A BT3-1600P/31250E         34,185,250
1600A BT3-1600P/31600E         37,023,250
2000A BT3-2500P/32000E         40,091,150
2500A BT3-2500P/32500E         48,499,000
3200A 85kA BT3-4000P/33200E         59,539,700
4000A BT3-4000P/34000E        110,783,750
5000A 100kA BT3-6300P/35000E        189,330,350
6300A BT3-6300P/36300E        205,704,950

Products in this Category

MCCB dòng cắt tiêu chuẩn

Price: Contact

MCCB loại kinh tế

Price: Contact

ACB 4P Fuji Electric

Price: Contact

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second