Tầm Nhìn Sứ Mệnh

Tầm nhìn

  • Xây dựng công ty FUJI MACHINERY trở thành một công ty kỹ thuật - gia công - chế tạo hàng đầu tại miền Bắc, là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp.
  • Trở thành một công ty có môi trường làm việc năng động - sáng tạo - hấp dẫn để thu hút nhân tài.
     

Sứ mệnh

  • Cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng xã hội xung quanh nói riêng và cho sự phát triển của đất nước nói chung.
  • Xây dựng một nền tảng kỹ thuật vững chắc để đảm bảo sự tiếp nối các thế hệ sau.
  • Xây dựng một văn hóa làm việc thân thiện,  hòa đồng, nơi mà các thành viên có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân.

0.04732 sec| 2118.695 kb